บริจาคน้ำดื่ม

นายกสมาคมกำจัดแมลงภาคเหนือ ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการของสมาคม ในการบริจาคน้ำดื่มให้กับมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ 

^