รายชื่อสมาชิก

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อผู้บริหาร ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่อยู่ เบอร์โทร/แฟกซ์ เว็บไซต์/อีเมล
1 สามัญ 1/2561 คุณประภัทร ดิลกขมารักษ์
บริษัท อิคาริ เอ็น ไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด 106/33 ม.7 ม.ชัยพฤกษ์ ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
081-8819672 053-802286-7 053-802288
แฟกซ์
www.ikari-cm.com
อีเมล : info@ikari-cm.com
2 สามัญ 2/2561 คุณทีซี ซัพพลาย
บริษัท ทีซี ซัพพลาย 106/33 ม.7 ม.ชัยพฤกษ์ ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
081-8819672 053-802286-7 053-802288
แฟกซ์ -
www.ikari-cm.com
อีเมล : info@ikari-cm.com
3 สามัญ 3/2565 คุณอรุณ ทองแท่ง
หจก. ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง 92/5 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
081-5689314, 053-128284-6
แฟกซ์ 053-351815
www.worldpestservice.co.th
อีเมล : min_chiangmai@hotmail.com
4 สามัญ 4/2565 คุณพงค์ธร เดชะรัตน์
บริษัท เอ็ม.อิน (ประเทศไทย) จำกัด 499/63 ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
081-8820885, 053-132296
แฟกซ์ 053-249067
www.ppmnorth.com
อีเมล :
5 สามัญ 5/2565 คุณกาณฑ์ สพานทอง
บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด 62/68 ม.1 ต.สันป่าเป่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
081-8820885, 053-132296
แฟกซ์ 053-132296
www.mrbugthai.com
อีเมล : mrbug.cbs@gmail.com
6 สามัญ 6/2565 คุณเทพฤทธิ์ วิเศษศิลป์
บริษัท เพอร์เฟค อินนิเชียล (ประเทศ ) จำกัด 113/159 ซ.24 ม.กาญจน์กนกวิลล์ โครงการ 4 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
081-5301139,053-260241
แฟกซ์ 053-249067
www.ppmnorth.com
อีเมล :
7 สามัญ 7/2565 คุณสมพงษ์ ภูมิโคกกรวด
บริษัท เอส.พี.เพสท์ (ประเทศไทย ) จำกัด 68/5 ม.2 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
081-8855382,053-817012,053-816587
แฟกซ์ 053-817012

อีเมล : sp_pest@hotmail.com
8 สามัญ 8/2565 คุณฉลอง คำราพิช
ร้าน ซี.เค.เพสท์คอนโทรล 70/5 ม.4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
081-9604681,053-868186
แฟกซ์ 053-868186

อีเมล :
9 สามัญ 9/2565 คุณมานพ อุไรพงษ์
หจก.มานพ เพสท์แมเนจเมนท์ 79/409 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
081-7834526,053-039149
แฟกซ์ 052-089304

อีเมล : lalitaauraipong@gmail.com
10 สามัญ 10/2565 คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด 84/69 ม.3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
081-8815073,053-216734
แฟกซ์ 053-210765
www.unipest.co.th
อีเมล : support@unipest.co.th ,suthinm@unipest.co.th
11 สามัญ 11/2565 คุณนิคม วีระตุมมา
บริษัท เควีเพสท์ จำกัด 68/1 ม.3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
089-4339338,053-219164
แฟกซ์ 053-226780
www.kvpest.com
อีเมล : kvpest-99@hotmail.com
12 สามัญ 12/2565 คุณขจรเดช ไตรพิพิธสิริวัฒน์
บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จำกัด 180/16 ม.6 ถ.สันโค้งน้อย (เยื้อง รร.เทศบาลเด่นห้า) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
081-9528087,081-9522459,053-711028
แฟกซ์ 053-758887
www.ckpest.com
อีเมล : ckgriffin01@gmail.com, ckpest1991@gmail.com
13 สามัญ 13/2565 คุณอุเทน วงษาศิริ
หจก.พี.ที แคร์ แอนด์ เซอร์วิส 238/67 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
081-8843170,087-1752071,053-717609
แฟกซ์ 053-717609
www.ptcarepestcontrol.com
อีเมล : pt_care@hotmail.com
14 สามัญ 14/2565 คุณอรรถชวิทย์ แก้วติ๊บ
ลำปางกำจัดแมลง 63 ม.4 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

แฟกซ์

อีเมล :
15 สามัญ 15/2565 คุณสุวรรณ พงศ์นฤมิตร
บริษัท ไบโอ พลัส นอร์ทเทิร์น จำกัด 74/1 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
081-8830981,053-447041-2
แฟกซ์
www.bioplus-northern.com
อีเมล : bioplusnorthern@hotmail.co.th
16 สามัญ 16/2565 คุณเฉลิม ถาวรพานิช
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส.( ประเทศไทย )จำกัด 511/529-531 ซ.37 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
081-9465437-8, 02-4126459
แฟกซ์ 02-4122893
www.mscspest.com
อีเมล : mscsdh@hotmail.com
17 สามัญ 17/2565 คุณสมพงษ์ ไสวดี
บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด 179/52 ม.3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
086-4297782,053-325996-8
แฟกซ์
www.global-treat.com
อีเมล : gbt0025@gmail.com
18 สามัญ 18/2565 คุณนาวิน เพ็งภูษา
บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด 48/34 ซ.งามวงค์วาน 47 แยก 10 (ชินเขต 1) ถ.งามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
02-5890811,063-5357603
แฟกซ์ 02-5891142
www.minibug-insect.com
อีเมล : hr@minibug-insect.com, technical1@minibug-insect.com
19 สามัญ 19/2565 คุณศรัณย์ สวัสดิ์พุดซา
บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด 417/20 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
053-285242
แฟกซ์

อีเมล :
20 สามัญ 20/2565 คุณสมศักดิ์ ไชยวงษ์
บริษัท ซีทูจี เซอร์วิส จำกัด 111/262 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
081-8854132, 084-2228478,053-904044
แฟกซ์
www.c2gservicegroup.com
อีเมล : c2gservicegroup@hotmail.com
21 สามัญ 21/2565 คุณมนัสนันท์ คัมภีร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนทรี จี.ที. 62/2 ม.8 ต.โครกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
036-313-157,082-3294305 คุณเฟริน
แฟกซ์

อีเมล : greentree-gt@hotmail.com
22 สามัญ 22/2565 คุณคมกริช พันงาม
บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด 108/77 ม.13 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-245357,086-0198283 คุณคมกรีช
แฟกซ์

อีเมล :
23 สมทบ 1/2565 คุณธีพงศ์ คันธวัน
ที.ซี.ซัพพลาย 138 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
084-6148518
แฟกซ์ 053-297654

อีเมล :
24 สมทบ 2/2565 คุณวัชระ ศุภวัฒน์วรพงษ์
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1065 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
02-3202288-239
แฟกซ์ 02-3202670
www.sherwood.co.th
อีเมล : fa_b@sherwood.co.th
25 สมทบ 3/2565 คุณคำนวณ จินดา
บริษัท เอ็นซิสแท็กซ์ จำกัด 8/351 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
085-5538177,02-5830495
แฟกซ์ 02-5830496

อีเมล : golf@ensystex.com
26 สมทบ 4/2565 คุณชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด 73 ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
081-4218517,02-3747118-9,02-3772488
แฟกซ์
www.greenbestproduct.com
อีเมล : customer-service@greenbestproduct.com
27 สมทบ 5/2565 คุณสิทธวีธ์ กลิ่นผลกุลกิตติ์
บจก.โปรเพสท์ เคมีคอล 99/79 ม.1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-4159909,085-2629559
แฟกซ์ 02-4159910

อีเมล : propestchemical.99@gmail.com
28 สมทบ 6/2565 คุณณัฐพงศ์ สังขวรรณ
บริษัท เคมฟลีท จำกัด 1005/35 ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
092-6617559 คุณบอส,02 4548994
แฟกซ์
www.th.envu.com
อีเมล : titirat.worapichaiyut@envu.com
29 สมทบ 7/2565 คุณฐิติรัตน์ วรพิชัยยุทธิ์
บริษัท 2022 เอ็นไวรอนเมนทอล ไซเอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่ S10026 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
081-6419995
แฟกซ์
www.th.envu.com
อีเมล : titirat.worapichaiyut@envu.com
^